08.10.2008

Long John Silver

Stativ Long John je navržen tak, aby spl?oval nejextémn?jší a náro?né situace. Srdcem je p?evodová sk?í?, díky které jednoduše zvedneme až 120 kg. Stativ je usazen na pneumatických kolech s brzdou. Jedním z nejd?ležit?jších je bezpe?nost. Long John byl vybaven všemi bezpe?nostními prvky,ktereé jsou nyní k dispozici a podléhá certifikátu TUV.

Technická specifikace :

max. výška 570 cm

min. výška 177 cm

max zatížení 120 kg

základna 3 nivela?ní nohy

kolo typ pneumatické Ø270 mm